Xolphin SSL Certificaten gecertificeerd!

17 januari 2012

Na enkele maanden hard werken heeft Xolphin ISO 27001 succesvol binnen haar organisatie geïmplementeerd. De implementatie is door prof. dr. ir. Ronald Paans van Noordbeek IT, de externe auditor, gecontroleerd en goedgekeurd. Onlangs heeft Xolphin dan ook het ISO 27001 certificaat ontvangen. Met het behalen van dit certificaat kan Xolphin zich nog beter onderscheiden van haar concurrentie en is wederom een nieuw stap gezet richting de toekomst.

Wat is ISO 27001 dan precies?

ISO 27001 is de internationale ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze standaard beschrijft een procesmatige aanpak voor het in kaart brengen van risico's en het treffen van de juiste maatregelen om deze risico's te beperken. Door middel van een ISMS (‘Information Security Management System’) wordt de informatiebeveiliging vastgelegd, onderhouden, uitgevoerd, bewaakt en verbeterd.

Waarom is ISO 27001 voor Xolphin belangrijk?

Als specialist op het gebied van IT-beveiliging had Xolphin de technische beveiliging al goed voor elkaar. Met het ISMS zijn de procedures nu aangescherpt en goed vastgelegd, en is het bewustzijn over informatiebeveiliging binnen de hele organisatie vergroot. Paul Veening, manager van de afdeling support en verantwoordelijk voor de implementatie van ISO 27001: "In eerste instantie waren we als technische specialisten redelijk sceptisch over ISO 27001. Primair behandelt de ISO certificering het proces en in beperkte mate de feitelijke technische beveiliging, welke we als Xolphin juist erg belangrijk vinden. Achteraf gezien is de certificering echter zeer waardevol geweest. Niet alleen omdat we nu ook aan de buitenwereld kunnen laten zien dat we de beveiliging van onze systemen zeer serieus nemen, maar ook omdat we binnen de organisatie duidelijke verbeteringen hebben doorgevoerd. Door de implementatie van ISO 27001 en het bijbehorende ISMS hebben we een solide systeem waarmee we nu en in de toekomst onze informatiebeveiliging op een hoog niveau kunnen houden."

point up