Wijziging uitgifte Code Signing certificaten

4 mei 2023

Per 1 juni 2023 gaat een nieuwe regeling in werking voor de uitgifte van Code Signing certificaten.
Het CA/Browser Forum heeft besloten om per deze datum, het verplicht te stellen dat alle nieuw uit te geven Code Signing certificaten op een Hardware Security Device moeten staan.

Reden hiervoor is de impact van gestolen private key van software-based oplossingen, waarbij private keys vaak als losse bestanden worden opgeslagen.

De nieuwe regeling geldt al reeds voor EV Code Signing certificaten, welke al lange tijd op zogenoemde PKI tokens worden verstrekt.
Alle bestellingen welke per 15 mei worden geplaatst, zullen onder de nieuwe regeling worden uitgegeven, waarmee hier niet langer mogelijk is om zelf een CSR en private key aan te maken.

Door deze wijziging zal ook een prijsverhoging worden doorgevoerd om te kosten te dekken van verzending, token provisioning en de daadwerkelijke hardware.

point up