Beperking looptijd SMIME certificaten voorlopig van de baan

3 februari 2022

In oktober vorig jaar werd bekend dat op initatief van Apple de looptijd van S/MIME certificaten vanaf 1 april dit jaar beperkt zou worden naar 2 jaar. Nu blijkt de maximaal toegestane looptijd toch 3 jaar te zijn.

Dit is op te maken uit de nieuwe richtlijnen van Apple voor S/MIME certificaten die vanaf 1 februari van kracht zijn: de maximaal toegestane looptijd is gesteld op 1185 dagen, dus drie jaar.

De reden voor deze wijziging is vooralsnog onbekend.

 

point up