Beperking geldigheidsduur SSL certificaten

3 februari 2015

Per 1 maart aanstaande beperken wij de maximale geldigheidsduur van SSL certificaten tot 39 maanden. Het aanvragen van certificaten met een looptijd van 4 of 5 jaar is dan niet meer mogelijk.

Waarom deze wijziging?

Per 1 april 2015 worden de richtlijnen voor uitgifte van SSL certificaten verder aangescherpt. Vanaf deze datum staat het CABforum een maximale geldigheidsduur van 39 maanden toe. Vooruitlopend hierop start Comodo per 1 maart met het beperken van de geldigheidsduur tot 39 maanden.

Het CABforum (Certification Authority Browser Forum) stelt standaarden en richtlijnen op die de veiligheid van SSL certificaten bewaken. Bedreigingen voor de veiligheid, zoals het gebruik van interne domeinen en verouderde encryptiemethoden, worden aan banden gelegd. Het CABforum stelt dat bij certificaten met een lange looptijd de kans op misbruik en verouderde technieken groter is.

Wat betekent dit voor je certificaten?

Certificaten met een looptijd van 4 of 5 jaar blijven gewoon geldig, óók na 1 maart 2015. Zodra je na deze datum een heruitgifte doet, wordt de resterende looptijd echter wel beperkt tot maximaal 39 maanden.

point up